Så här behandlar vi dina personuppgifter

You are here: Home \ Så här behandlar vi dina personuppgifter

RenoveraHem i Göteborg AB behandlar dina personuppgifter

Genom nedanstående riktlinjer vill RenoveraHem i Göteborg AB (556956–4353) informera om att vi behandlar dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med dataskyddsförordningen som gäller fr.o.m. 25:e maj -2018. När du på något sätt får dina personuppgifter behandlade/registrerade har du rätt till viss info som vi nu tillhandahåller dig.

Vem kontaktar jag vid frågor?

RenoveraHem i Göteborg AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna. Du kan alltid komma i kontakt med RenoveraHem i Göteborg AB genom att kontakta oss på info@renoverahem.se. Att vara kund hos oss är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter. Vi behöver dock vissa av dina personuppgifter för att du skall kunna vara kund till oss.

Vad gör vi med personuppgifterna?

RenoveraHem i Göteborg AB registrerar/behandlar dina uppgifter främst genom de uppdrag som vi får av våra kunder, i dessa fall kommer uppgifterna raderas då uppdraget är slutfört. Personuppgifter kan i annat fall komma att sparas samt behandlas för vissa särskilda ändamål. De uppgifter som vi möjligen kommer behandla om dig är namn, adress, mailadress, telefonnummer, ev. personnummer/ organisationsnummer.

Varför?

Ändamålen för att behandla personuppgifter är främst för att kunna utföra våra uppdrag mot kund och upprätthålla en korrekt och god registervård. Ditt organisationsnummer, ev. personnummer om du är en privatperson registreras eftersom det är viktigt för oss att kunna säkerställa kundens identitet.

Hur länge sparar vi personuppgifterna hos oss?

RenoveraHem i Göteborg AB behandlar dina personuppgifter så länge som du är vår kund eller så länge vårt uppdrag kräver det.

Kundens rättigheter

Du har rätt till att ta del av hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Det betyder att du kan begära tillgång till dina uppgifter när du vill.